Bidrar till mer liv i rörelse.


 

Den första juli 2015 startade vi Aktivisfonden. En fond som har till uppgift att ge ekonomiskt stöd till barn med särskilda behov, barn som vill prova på och utveckla sin förmåga inom idrott med målet att må bättre, leva lite sundare och träffa vänner som delar intresset att idrotta och röra på sig.

Målet är att årligen samla in en större summa till fonden, fondens årliga avkastning skall användas till att stödja barn och ungdomar som vill idrotta. 

100% av fondens årliga avkastning går oavkortat till att stödja "Aktivisbarnen" till ett mer aktivt liv. För att ta del av avkastningen ansöker man årligen mellan den 1/10 till den 31/12 här. Maxbeloppet per barn/familj/event/år är 5.000 kr. 

 
signatur(Dan_Mangell)_01.png

Dan Mangell
Grundare, Aktivisfonden