Guldsponsorer

 

Nedanstående organisationer stödjer Aktivisfondens insamling till att hjälpa barn och unga med behov av särskilt stöd och deras rätt och möjlighet att idrotta. Dessa sponsorer bidrar med ett kontantbidrag på emellan 25.000 - 50.000 kr.

 
Guldsponsorer 2019_Rityta 1.png
 
 

Silversponsorer

Nedanstående organisationer stödjer Aktivisfondens insamling till att hjälpa barn och unga med behov av stöd och deras rätt och möjlighet att idrotta. Dessa sponsorer bidrar med ett kontantbidrag på emellan 10.000 - 25.000 kr.

 
Silversponsorer+2019+1_0919.png
 
 

Bronssponsorer

Nedanstående organisationer stödjer Aktivisfondens insamling till att hjälpa barn och unga med behov av stöd och deras rätt och möjlighet att idrotta. Dessa sponsorer bidrar med ett kontantbidrag upp till 10.000 kr.

 
 
Bronssponsorer+2019_Rityta+1.jpg