aktivis_logo_transparent.png
 

Aktivis verksamhet går ut på att få barn i behov av särskilt stöd i mer rörelse. Genom idrott, gemenskap och med jämnåriga få ett hälsosammare och bättre liv. Samtidigt hjälper de föräldrar genom att ge dem en stund av egen tid, tid att göra det de precis just då behöver. Aktivisfonden grundades huvudsakligen med syfte att samla in pengar till organisationen Aktivis och möjliggöra deras goda arbete. Under senare tid har Aktivisfondens omfång ökat och bidrar även till andra organisationer såväl som direkt till privatpersoner.

Läs mer→.