Ansök till Aktivisfonden

För att vara behörig att söka ekonomiska medel från Aktivisfonden krävs att du/projektet syftar till att hjälpa barn med särskilda behov till att idrotta och ha kul.

Kriterier som ska uppfyllas för beviljande av bidrag är:

  • att man är barn eller ungdom (under 25år)

  • att man är diagnostiserad och har behov av särskilt stöd

  • att det med tydlighet framgår till vilken idrott/fysisk aktivitet pengarna kommer att användas 

Svar på insända ansökningar meddelas senast den 15/3.

Om er ansökan ej beviljades är ni alltid välkomna med en ny ansökan under ansökningsperioden 1/10 - 31/12.

OBS! Avslagen ansökan går ej att överklaga.


Vänligen fyll i samtliga fält i ansökan nedan

Namn på dig som skriver ansökan *
Namn på dig som skriver ansökan
Ange dagens datum *
Ange dagens datum
Adress *
Adress
Kontouppgifter för utbetalning